Konto firmowe

Bogata oferta instytucji bankowych dostępna na rynku, może przysporzyć nieco problemów w wyborze najlepszego konta firmowego dla przedsiębiorców. Większość banków praktykuje ofertę w wariancie podstawowym oraz korzystniejszym cenowo, w którym wymagane jest spełnienie kilku warunków.
Zarówno w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej, jak i spółek cywilnych, czy jawnych, środki pochodzące z tytułu prowadzonej działalności powinny wpływać na właściwe konto firmy.
Do tego typu rozliczeń służy konto firmowe, obowiązek jego posiadania jest konieczny tylko dla spółek. Warto jednak w przypadku założenia nawet jednoosobowej działalności, skorzystać z oferty bankowej i założyć dobre konto firmowe.

Zalety posiadania rachunku firmowego

 • opłaty bankowe – możemy w całości lub części rozliczyć koszty związane z prowadzeniem konta firmowego
 • dostęp do atrakcyjnych form finansowania – część produktów
  jest oferowana przez banki jedynie przedsiębiorcom
 • odseparowanie transakcji osobistych od firmowych – ważne w przypadku przeprowadzanej kontroli urzędu skarbowego
 • płatności z wykorzystaniem mechanizmu split payment
 • brak podatku Belki w przypadku generowanych na koncie odsetek za posiadane środki
 • dokonywanie płatności ZUS, US bez konieczności wizyty w urzędzie
 • przejrzystość finansów firmowych – konto bankowe daje dostęp wyłącznie do transakcji związanych z przedsiębiorstwem

Najlepsze konto firmowe – jak wybrać?

Wybór konta firmowego jest bardzo ważny, o ile konto osobiste można w każdej chwili zmienić, w przypadku konta firmowego jest to już dość uciążliwy proces. Wiąże się z podaniem informacji o zmianie numeru we wszystkich instytucjach, takich jak ZUS, czy Urząd Skarbowy, a także powiadomieniem kontrahentów i pozostałych podmiotów.
Przed podjęciem decyzji, gdzie założyć konto firmowe dobrze dokonać analizy oferty banków, aby wybrać takie, które będzie najlepiej dopasowane do potrzeb prowadzonej działalności gospodarczej. Porównanie kont firmowych na rynku, uchroni przed podjęciem błędnej decyzji , co do wyboru banku, któremu powierzone zostają finanse firmy.

Przed podpisaniem umowy o otwarciu konta należy zwrócić uwagę na :

 • opłaty za założenie rachunku
 • opłaty za wypłaty z bankomatu
 • opłaty miesięczne za korzystanie z konta
 • opłaty za przelewy standardowe oraz wyznaczony limit danych przelewów
 • dostęp do bankowości elektronicznej

Istnieją darmowe konta bankowe ale nie wszystkie banki mają je w swojej ofercie. Zazwyczaj opłata za prowadzenie rachunku firmowego wiąże się z kosztem kilku, a nawet kilkunastu złotych. Założenie bezpłatnego konta firmowego wcale nie oznacza, że będzie ono najtańsze. Często w takim przypadku wyższe są opłaty za dokonywane przelewy z rachunku firmowego.
W przypadku płatności do ZUS, czy Urzędu Skarbowego, bezpośrednio z prowadzonego rachunku firmowego, coraz częściej banki praktykują brak opłat z tym związanych. Natomiast za pozostałe przelewy pobierana jest opłata.
Często banki nie pobierają opłaty za wypłaty z bankomatu, ale mogą ograniczyć je do wypłaty środków powyżej 100 zł. W przypadku pobrania mniejszej kwoty jest naliczana prowizja za operację bankową.
Decydując się na dobre konto firmowe, unikamy opłaty związanej z posiadaniem karty do bankomatu, a także zyskujemy dodatkowe bonusy i premie przygotowane przez bank.
Część banków oferuje oprocentowanie środków gromadzonych na koncie firmowym. Oczywiście im tych środków jest więcej, tym lepiej dla posiadacza rachunku firmowego.

Konto firmowe – ranking oferowanych produktów

Istotną sprawą przed podjęciem decyzji o założeniu rachunku firmowego jest rodzaj prowadzonej działalności gospodarczej. Zupełnie inaczej przedstawia się oferta bankowa dla spółek, jak dla jednoosobowych firm działających na rynku.
Kierując się wyborem oferowanych produktów dostosowanych do indywidualnych potrzeb, łatwiej podjąć decyzję, gdzie najlepiej otworzyć konto firmowe. Zupełnie inaczej przedstawia się zestawienie oferty rachunków firmowych dla spółek jawnych, cywilnych, czy komandytowych. W rokrocznie prezentowanym rankingu kont, pod uwagę brane są wszystkie koszty związane z otwarciem i prowadzeniem rachunku firmowego, a także porównanie korzyści z posiadanego konta bankowego. Wiele banków pozwala na uzyskanie dodatkowych promocji i bonusów. Wiąże się to zazwyczaj z większą aktywnością w operowaniu transakcjami finansowymi.
To, jakie konto firmowe wybrać związane jest z charakterem prowadzonej działalności.

Założenie rachunku bankowego bez wychodzenia z domu

W dobie internetu można założyć konto firmowe online. Dzięki temu zyskujemy oszczędność czasu. Proces otwarcia rachunku bankowego jest szybki i prosty. Wystarczy wejść na stronę danego banku i wypełnić odpowiedni wniosek. Należy jednak liczyć się z tym, że kiedy dojdzie do podpisania umowy o prowadzeniu rachunku firmowego, konieczna może okazać się wizyta w banku. Z analizy przeprowadzonej wynika, że w ofercie dwunastu banków znajdziemy możliwość otwarcia rachunku online.
W przypadku osób posiadających jednoosobowe przedsiębiorstwo, proces założenia konta przez internet jest bezproblemowy, jeżeli chodzi o partnerów spółek handlowych, konieczna jest wizyta w placówce banku, celem uzupełnienia wszelkich formalności prowadzących do otwarcia rachunku firmowego.
Otwieranie rachunku bankowego jest procedurą łatwą i wygodną, dodatkowo, kiedy potwierdzamy ją przelewem, po kilku minutach mamy pełną dostępność do konta. Niestety w dalszym ciągu nie wszystkie banki wprowadziły możliwość takiego rozwiązania. W przypadku, kiedy nie jest dostępna opcja założenia rachunku firmowego online, konieczna jest wizyta w placówce banku.

Założenie rachunku firmowego online krok po kroku

Założenie konta firmowego nie jest trudnym zadaniem. Przede wszystkim należy przygotować wszystkie niezbędne dokumenty.
Zanim jednak przedsiębiorca podejmie krok prowadzący do otwarcia rachunku firmowego, zobligowany jest do rejestracji w bazie Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej ( CEIDG). Bez tego wpisu żaden bank nie otworzy konta firmowego, dopiero on uprawnia do skorzystania z oferty bankowej przeznaczonej dla firm.

Podając wpis do CEIDG należy przygotować informacje dotyczące działalności gospodarczej:

 • NIP
 • REGON
 • dane kontaktowe ( adres, telefon)
 • numer Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD)
 • datę rozpoczęcia działalności
  W przypadku, kiedy wpis został już dokonany, w celu otwarcia rachunku firmowego dodatkowo niezbędne będą :
 • pesel
 • seria i numer dowodu osobistego
 • adres zamieszkania
 • telefon kontaktowy
 • adres email

Nie wszystkie banki wymagają wszystkich danych adresowych, ale warto mieć je przy sobie i wykorzystać w razie potrzeby wynikającej z umowy o otwarciu konta firmowego.
Po przygotowaniu danych osobowych oraz prowadzonej działalności gospodarczej należy wybrać bank, który ze swoją ofertą jest najkorzystniejszy. Po dokonaniu oceny produktów bankowych przygotowanych z myślą o przedsiębiorcy, należy wejść na stronę internetową danego banku i kliknąć wybraną przez siebie ofertę. Pozwoli to na automatyczne przekierowanie do wniosku o otwarcie rachunku firmowego znajdującego się na stronie banku. Należy potwierdzić wybór oferty i przystąpić do wypełnienia wniosku. Strona formularza to czas na podanie danych swojej firmy ( podanie numeru NIP, adresu siedziby firmy, określenie statusu prawnego prowadzonej działalności gospodarczej). Po wpisaniu danych dotyczących firmy, należy wypełnić pola przeznaczone dla informacji osobowych.
Przechodząc do kolejnej części formularza, dostajemy możliwość wyboru dodatkowych pakietów oferowanych przez bank, takich jak karta debetowa, czy prowadzenie księgowości online. Po poprawnie wypełnionym wniosku o otwarcie rachunku firmowego, proces elektroniczny kończy oświadczenie, potwierdzenie danych i przesłanie formularza.
Otwarcie konta firmowego przez internet jest więc naprawdę szybkie i wygodne. Bez wychodzenia z domu i oczekiwania w placówce banku. Można dokonać wyboru oferty w czasie komfortowym dla siebie samego.

Jakie pułapki mogą czekać na nieświadomych klientów konta firmowego?

W przypadku jakiejkolwiek usługi bankowej, tak i tu należy zapoznać się dokładnie z warunkami umowy o otwarciu konta firmowego, tak by uniknąć niepotrzebnych haczyków i świadomie podjąć wybór, co do najlepszej oferty dotyczącej rachunku.
Niezorientowany przedsiębiorca może zapłacić za prowadzenie konta nawet kilkaset złotych. Z czego to wynika? Z ceny opłat za przelewy i pozostałe operacje bankowe. Często osoba otwierająca rachunek firmowy godzi się na operacje, które w zasadzie są niepotrzebne, a generują dość wysokie koszty obsługi konta.
Opłata może zostać pobrana także w przypadku wydania zaświadczenia o środkach zgromadzonych na rachunku. W zależności od banku, opłata ta jest od kilku złotych nawet do kilkunastu.
Dodatkowe usługi związane z prowadzeniem rachunku firmowego, do których należy również opłata za zablokowanie środków na życzenie klienta, także różnią się kwotowo w poszczególnych bankach. Podobnie, jak z opłatą za zmianę typu rachunku, czy zamknięcie konta bankowego, której kwota uzależniona jest od daty zamknięcia rachunku.

Pozostałe koszty związane z obsługą konta, które mogą dotknąć klienta i podwyższyć opłatę za prowadzenie rachunku dotyczą:
 • pisemnego poświadczenia prowadzonego rachunku firmowego
 • w przypadku monitów dotyczących spóźnienia się z płatnością kredytu firmowego, bądź udzielonej pożyczki
 • opłata za niedostarczenie niezbędnych dokumentów określonych w umowie kredytowej
 • sporządzenia aneksu koniecznego do zmiany umowy o kredycie firmowym
 • udzielenia informacji o stanie salda przez telefon
 • nieodebrania wcześniej zgłoszonej wypłaty gotówki
 • wydania opinii bankowej dotyczącej wpływów i wydatków na koncie firmowym

Lista dodatkowych opłat jest różna w każdym banku, także wysokość pobieranych środków nie jest stała. Warto więc przed zaakceptowaniem i podpisaniem umowy o otwarciu rachunku bankowego, wnikliwie zapoznać się z tabelą opłat i prowizji za produkty bankowe.